Za chwile nastapi przekierowanie na stronę płatności ...

COOKIES: Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich zapisywaniu.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o Cookies

  OK

Dodano produkt do ulubionych

Zwroty

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), konsument, który zawarł umowę sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego apspolska.pl (umowa zawarta na odległość), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg czternastodniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta.

3. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży za pomocą dokładnie wypełnionego i przesłanego drogą elektroniczną formularza zwrotu. Wypełniony formularz należy przesłać na adres: info@apspolska.pl oraz dołączyć do paczki ze zwracanym towarem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy konsument obowiązany jest do zwrotu produktu niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od dnia odstąpienia od umowy.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu lub produktów stanowiących przedmiot umowy, od której odstąpił.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego przez Konsumenta produktu zwróci Konsumentowi równowartość zapłaty za towar/towary. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na podany w formularzu zwrotu numer konta.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w tym wszystkie artykuły spożywcze

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

- w której konsument wyraźnie żądał aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

Zwracany towar prosimy wysłać wraz z dowodem zakupu i dołączonym formularzem zwrotu na adres:

APS Glass & Bar Supply Sp. z o.o. ul. Korczunkowa 20 05-503 Głosków


Formularz zwrotu

ikony białe